به گزارش افکارنیوز،

بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

خدایا!...بند بند وجودم از عشقى که به من دادى سرشار است.

 

اینستا