به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا رهبرى با انتشار این عکس نوشت: من و آقاى شریفى نیاى عزیز در کار جدیدم فیلم سینمایى... بزودى... کارخانه سیمان متروکه در شهر رى.

 

اینستا