به گزارش افکارنیوز،

نجم‌الدین شریعتی با انتشار این عکس نوشت:

شما را که می بینم، دلم آرام می شود و خیالم راحت... خیالم راحت! تا شما باشید، نه #خارک، خوار می شود نه #کیش، مات! شما که باشید، دست فرعون، از بوموسی کوتاه است و دریای_عمان در امان. شما که هستید، کسی از سر هاری، به لهجه ایرانی #خلیج_فارس

پارس نمیکند! شما که هستید یک #ایران به شما دلگرم است و می بالد! روزتان مبارک! بندرعباس ١٣٨٨

 

اینستا