محسن مومنی شریف در گفتگو با مهر با اشاره به تعداد کتابهای منتشر شده توسط حوزه هنری کشور اظهار داشت: تا کنون تعداد ۵۰ عنوان کتاب با موضوع انقلاب توسط حوزه هنری چاپ و منتشر شده است.

وی بیان داشت: همچنین حوزه هنری بیش از ۶۱۴ عنوان کتاب به چاپ رسانده است.

رئیس حوزه هنری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تولید دو سرود جدید توسط حوزه هنری کشور بیان داشت: به زودی دو سرود انقلابی از تولیدات حوزه هنری کشور پخش و توزیع خواهد شد.

مومنی شریف بیان داشت: این دو سرود با عنوان " خورشید ایران " با آهنگسازی احمد پژمان و سرود " ایران " با آهنگسازی استاد پرنیان به زودی در سطح کشور پخش و توزیع خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های اصلی حوزه هنری کشور در ابعاد مختلف یادآور شد: یکی از محورهای در دستور کار این مرکز ایجاد پایگاههای هنری در زمینه های مختلف در سطح استانهای کشور است.

رئیس حوزه هنری کشور بیان داشت: خرم آباد به عنوان پایگاه موسیقی کشور توسط این مرکز انتخاب شده و دیگر استانهای کشور نیز به تبع فعالیتهای انجام شده به عنوان پایگاه سایر هنرها در کشور انتخاب خواهند شد.