مهر: مسعود ده نمکی که حدود دوسال پیش سریال نوروزی "دارا و ندار" را برای شبکه تهران ساخت، امسال نیز مجموعه با عنوان احتمالی "راه ظهور" را کارگردانی می کند.

این مجموعه نیز قرار است برای نوروز ۹۱ ساخته شود. داستان این سریال درباره چند جوان است که در طول مسیری که برای زندگی خود انتخاب می کنند دچار تحول می شوند.

هنوز حضور بازیگری در این پروژه قطعی نشده است و هم اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد. ده نمکی ساخت فیلم های سینمایی "اخراجی ها" را در کارنامه خود دارد. همچنین قرار بود فیلم "رسوایی" را به عنوان چهار کار سینمایی خود امسال بسازد که در حال حاضر این موضوع منتفی است.