به گزارش افکارنیوز،

سویل خیابانی با انتشار این عکس نوشت: یک گفتگوی عادی زناشویی که میتونه انگیزه شمارو بالاتر ببره:

محسن: سویل؟

من: جونم؟
محسن: یه چیزی بگم!؟
من: بگو
محسن: تو خود عشقی، خود عشق

به هم عشق بورزیم... دنیا زود گذره، حیفه عاشق نباشیم.

 

اینستا