به گزارش افکارنیوز،

سارا بهرامی با انتشار این عکس نوشت:

اکران فیلم دارکوب در دانشگاه اراک با چراغ روشن... به خاطر حضور هم زمان دانشجویان زن و مرد... شرم کنید خجالت بکشید نادانی شما در محیط دانشگاهی باعث خجالت و سرافکنندگی می شه، کاش شما بی‌خردان کوته فکر که هنوز توانایی احترام گذاشتن به اصالت انسانی رو ندارین خونه نشین کنند.

اینستا