به گزارش افکارنیوز،

بهاره کیان افشار با انتشار این عکس نوشت:

من و رویا و تهران و هزار راه پیش رو امید و عشق تنها توان جان و راه است...

 

اینستا