به گزارش افکارنیوز،

خاطره اسدی با انتشار این عکس نوشت: مکث.

 

اینستا