به گزارش فارس، دانشگاه تهران فردا با برگزاری مراسمی دکترای افتخاری این دانشگاه را به شهید مصطفی احمدی روشن اهدا میکند.

این مراسم فردا با حضور خانواده شهید احمدی‌روشن برگزار خواهد شد و پدر این شهید دکترای افتخاری دانشگاه تهران را دریافت خواهد کرد.

در این مراسم سردار احمد وحیدی وزیر دفاع، رؤسای دانشگاه‌های تهران و فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران حضور خواهند داشت.

این مراسم ساعت ۱۴:۳۰ فردا سهشنبه در تالار امیرکبیر دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.