به گزارش افکارنیوز،

نازنین بیاتی با انتشار این عکس نوشت:

پاییز، ای سرود خیال انگیز پاییز، ای ترانهٔ محنت بار پاییز، ای تبسم افسرده بر چهرهٔ طبیعت افسونکار.

 

اینستا