به گزارش افکارنیوز،سیدجمال ساداتیان در گفتوگو با فارس گفت: با نظر به این که فیلم مورد توجه مخاطبین جشنواره قرار گرفته و سیمرغ بلورین از نگاه تماشاگران را دریافت کرده، بهتر است در ایام نوروز به نمایش درآید.

وی در ادامه گفت: البته همانگونه که آقای شمقدری گفتند باید توجهی به اکران فیلمهای برگزیده جشنواره صورت گیرد. بسیاری از مخاطبین که به ما دسترسی داشتند خواستار دیدن فیلم بودند اما نمایش فیلم در ایام جشنواره محدود بود و ما نمیتوانستیم پاسخگوی نیاز مخاطبین باشیم اما اگر شرایطی از سوی معاونت سینمایی کشور و شورای صنفی نمایش صورت گیرد، ما آمادگی اکران فیلم در ایام نوروز را خواهیم داشت.