به گزارش افکارنیوز،

مهناز افشار با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

دقیقا این لحظه داشتم به تو فکر میکردم! تو یعنی خودم دیدم چقدر دلم برای خودم تنگ شده بود.

بغلش کردم و بوسیدمش و حسابی حال جفتمون سرحال شد.

 

اینستا