به گزارش افکارنیوز،

همایون شجریان در کنار سه عمویش را دراین عکس می بینید. دو مرد سمت راست تصویر و یکنفر در انتهای سمت چپ تصویر عموهای همایون شجریان می باشند.