به گزارش افکارنیوز،

در جلسه معاونت امور هنری با استاندار کرمان، مقرر شد دوازدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی با مشارکت و همکاری نهادهای استان کرمان، امسال نیز در کرمان برگزار شود.

این جلسه با حضور سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدجواد فدایی استاندار کرمان، محمدرضا درویشی پژوهشگر موسیقی، احمد صدری مشاور معاونت امور هنری و دبیر دوره دهم و یازدهم جشنواره موسیقی نواحی، محمدرضا علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان و سورج یاسایی مدیر انجمن موسیقی استان کرمان برگزار شد.

در این جلسه، پس از بحث و گفتگو درباره جشنواره موسیقی نواحی و ضرورت برگزاری باکیفیت جشنواره در سطح ملی با مشارکت نهادهای مختلف استان مقرر شد دوزادهمین دوره جشنواره در کرمان برگزار شود.

سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری در این جلسه گفت: برای برگزاری جشنواره موسیقی نواحی به عنوان رویداد ملی نیاز است که نهادها و ارگان های استان، مشارکت فعال داشته باشند و پژواک ملی از این جشنواره و از استان کرمان به گوش برسد.

محمدجواد فدایی استاندار کرمان نیز در این جلسه بیان کرد: همکاری و مشارکت همه نهادها و دستگاه های استان کرمان برای برگزاری دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی باکیفیت و با توجه به منافع ملی جلب می شود.

محمدرضا درویشی پژوهشگر موسیقی نواحی هم در این نشست تاکید کرد: برگزاری جشنواره موسیقی نواحی در کرمان عادی شده است.

احمد صدری دبیر دوازدهمین و یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی در پایان توضیح داد: همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و هنرمندان استان برای برگزاری مناسب جشنواره تلاش کردند.

انتخاب استان کرمان برای میزبانی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران در حالی است که گروه هنر طی روزهای گذشته از طولانی شدن روند انتخاب استان میزبان جشنواره و حاشیه های پیرامون گزارشی را منتشر کرده بود.