به گزارش افکارنیوز،

پرستو صالحی با انتشار این عکس نوشت: تولد بازی برای معصومه جان کریمی با رفقای جان.

 

اینستا