به گزارش افکارنیوز،

سوگل طهماسبی با انتشار این عکس نوشت:

بیا که طعنه به شیراز میزند تبریز شب است و باغ گلستان خزان ریاخیز.

 

اینستا