به گزارش افکارنیوز،

پرستو صالحی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

از دورها ‎از دورها می آیی

‎و فقط

‎یک چیز

‎یک چیز کوچک

‎در زندگی من جا به جا می شود

‎این که دیگر بدون تو

‎در هیچ کجا نیستم

آنتوان_دوسنت_اگزوپری

 

اینستا