به گزارش افکارنیوز،

رویا تیموریان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

دیشب مهمان نیمای عزیز بودیم در کنار ما نبود اما گرمایش حضورش حس می شد.

و ممنون از رفقای با معرفت نیما.

 

اینستا