به گزارش افکارنیوز،

روشنک عجمیان با انتشار این عکس نوشت:

هیچ بوسه‌ای جای زخم‌زبان را خوب نمی‌کند! پس مراقب گفتارتان باشید. - آنقدر خوب باشید که ببخشید، امّا آنقدر ساده نباشید که دوباره اعتماد کنید! - اگر احساس افسردگی دارید، درگیر گذشته هستید. اگر اضطراب دارید، درگیر آینده! و اگر آرامش دارید، در زمان حال به سر می‌برید. - یک نکته را هرگز فراموش نکنید:

لطف مکرّر، حقّ مسلّم می‌گردد!

پس به اندازه لطف کنید. - از کسی که به شما دروغ گفته نپرسید: چرا؟‌ چون سعی می‌کند با دروغ‌های پی‌درپی، شما را قانع کند! - جادّه‌ی زندگی نباید صاف و هموار باشد وگرنه خوابمان می‌برد! دست‌ اندازها نعمت بزرگی هستند.

اینستا