به گزارش افکارنیوز،

پویا امینی با انتشار این عکس نوشت:

پس از سالها... دیدار با دوست و همکارى که بسیار ازش آموختم و بسیار برایم قابل احترام است.

سریال در قلب من سرآغاز حرفه اى من در کنار پارسا جان پیروزفر شکل گرفت و امشب پس از سالها با هم دیدار کردیم.

 

اینستا