به گزارش افکارنیوز،

جواد عزتی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: جان دار

کارگردانان:حسین امیرى دومارى . پدرام پورامیرى

عکس:اردلان آزرمى

اینستا