به گزارش افکارنیوز،

پوریا پورسرخ با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

٥ موردى که باید ولش کرد :

١-بیش از حد فکر کردن

٢- ترس از تغییر

٣-زندگى در گذشته

٤-صحبتهاى درونى منفى

٥- تلاش براى راضى کردن همه

اینستا