به گزارش افکارنیوز،

سام درخشانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

چند لحظه بیادماندی از استانبول...

خیابون ها و کوچه هاش، کافه هاش و اثار تاریخیش...

اینستا