به گزارش افکارنیوز،

امسال اولین سالى است که ١٣دى ماه روزمیلادم درکنار من است وبا حضورش امسال حس دیگرى دارم عزیزانم ازهمگى شما که همیشه به من لطف ومحبت دارید سپاسگزارم وممنونم ازپیام هاى تبریک زیبایتان پاینده و سربلند باشید .

AndroidOnlineNewsImage.aspx