به گزارش فارس، سازندگان برنامه پارک ملت تصمیم گرفتهاند از امشب -اول اسفندماه- تا ۱۲ اسفند که روز رایگیری برای نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی است، این برنامه را با محوریت انتخابات به روی آنتن ببرند.

بنا بر این گزارش، طی این مدت هر شب مهمانانی از طیف‌های مختلف سیاسی نظیر نمایندگان مجلس در این برنامه زنده حاضر می‌شوند و از زوایای مختلف به کارکرد مجلس و اهمیت انتخاب نمایندگان مجلس به بحثو گفت‌وگو می‌نشینند.

برنامه پارک ملت هر شب از شبکه یک پخش میشود و در هر برنامه با حضور مهمانانی از حوزههای مختلف نظیر سیاست، فرهنگ، اجتماع و ... به یک موضوع خاص میپردازد.