به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس ،محمود احمدینژاد رئیس جمهور در این مراسم ضمن اشاره به اینکه از صمیم دل خوشحالم که این فرصت فراهم شد تا در میان جمعی از شاعران حاضر باشم گفت: همانگونه که همگان حس میکنیم اگر ساعتها این جلسه ادامه یابد نه تنها فردی خسته نمیشود بلکه با گذر زمان شور و نشاط فزایندهای حاصل میشود اما سؤال اینجاست که چرا اینگونه است.

به گفته وی در این مراسم اساتید حضور دارند و شعرهایی خوانده شد اما می‌خواهم احساس و اراده خود را نسبت به هنرمندان و شاعران عرض کنم. اگر جلسه مشاعره سه ساعت هم به طول می‌انجامید کسی خسته نمی‌شد اما دلیل این مهم چیست.

رئیس جمهور در توضیح این سخن ابراز داشت: به نظرم علت آن است که وقتی ما مرور می‌کنیم و یا بیان کرده و یا می‌سراییم در حقیقت درباره خود سخن می‌گوییم و موضوع جلسه خود انسان است پس چه فردی از اندیشه درباره خود و سخن گفتن درباره خود خسته می‌شود.

احمدی‌نژاد یادآور شد: انسان یعنی فرهنگ و انسان منهای فرهنگ با سایر موجودات تفاوتی ندارد در برخی موارد زیباترین جلوه فرهنگ هنر است و انسان منهای هنر «کل الانعام» است.

به گفته وی هنر بالاترین جلوه زیبایی است و شعر ستون فقرات هنر است همه آرزوها و همه آرمان‌ها، عواطف، انگیزه‌ها و عشق در دو بیت و چند کلام، صدها کتاب در یک غزل، صدها مفهوم در دو بیت بیان می‌شود که از ویژگی‌های شعر است؛ بیان همه زیبایی‌ها، آرزوها، احساسات در قالب شعر بالاترین هنر است.

رئیس جمهور که در جمع کثیری از شاعران و برگزیدگان فجر سخن می‌گفت: تصریح کرد: خدا را شاکرم که این جلسه در ایران برگزار می‌شود چرا که ایران کانون فرهنگ است نه امروز، بلکه از دیرباز تا امروز، اینجا خانه همه تعالی جویان و زیبایی‌طلبان و افرادی است که در پی پایان مهجوریت حقیقت انسان‌اند چه در طول تاریخ فریاد مهجوریت عدالت، عشق و مهجوریت زندگی هنرمندان است.

وی تصریح کرد: بنده چیزی برای عرضه در این محفل ندارم اما برای حضور در مراسم گذری به گلستان، بوستان و اشعار ادبا و شاعران ایران زمین کردم این اشعار و ابیات ادبای ایرانی به حدی وسیع است که همه زمین را در بر گرفته است.

احمدی‌نژاد در ادامه ضمن اشاره به اینکه اگر بنا بود از بزرگان حاضر در این جلسه زیباترین ابیات بازخوانی شود جلسه تا نیمه‌های شب ادامه می‌یافت افزود: قصد دارم به شاعرانی چون رودکی، فردوسی، حافظ، سعدی، سنایی، باباطاهر، مولوی، خیام اشاره کنم اما برای هر یک زمان مقتضی وجود ندارد.

رئیس جمهور در ادامه اشاره‌ای به اشعار و زندگی رودکی کرد و گفت: رودکی پدر شعر فارسی است، زبان فارسی زبان فرهنگ و انسانیت است زبان فارسی هنر است زیباترین اندیشه‌ها و حالات روحانی و معنوی و آرزوهای انسان‌ها در قالب زبان فارسی بیان می‌شود.

وی ضمن اشاره به اینکه رودکی چه کرد داشت و ادامه داد: رودکی به نوعی پایه‌گذار و محکم‌کننده شعر فارسی است زیرا وی به سادگی عمیق‌ترین مباحثحکمی، اخلاقی، ادبی و معرفتی را مطرح می‌کند.

وی در ادامه ابیاتی از این شاعر خواند و ابراز داشت: رودکی به ظاهر دیده نداشت اما دیده حقیقت بین داشت که همه عالم را با آن می‌دید.

احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به فردوسی گفت: می‌توانم به طور قطع و یقیین بگویم اگر فردوسی نبود نه اینکه امروز نامی از ایران نبود بلکه اگر نبود خبری از توحید و عدالت در جهان هم نبود او کسی بود که آمد امانت پیامبر آخر را در دامان امانت‌داران عمیق قرار داد و مسئولیت ایرانیان را در صیانت از آن نهادینه کرد.

به گفته احمدی‌نژاد فردوسی با زیبایی در قالب حماسه یک فرهنگ، هویت و آرمان را به بشریت هدیه کرد؛ فردوسی به همه بشریت خدمت کرد و همه بشریت مدیون فردوسی‌‌اند چرا که انسان‌های بزرگ فرا نژادی، فرا جغرافیایی و متعلق به همه بشریت هستند.

به گفته وی این روزها همه ادعای داشتن مولوی را می‌کنند و وی را از آن خود می‌دانند اما می‌گویم که مولوی برای همه است هر که اشعار مولوی را می‌خواند مولوی برای اوست، این شاعران فرا منطقه‌ای و متعلق به نوع انسان هستند.

رئیس جمهور درباره حافظ هم اضافه کرد: حافظ چه کرد، چرا به اینجا رسیده است؛ نکته مهم آنکه حافظ به دو حلقه وصل شد که هر دو یک حقیقت‌اند اول قرآن و دیگری انسان کامل، اگر غزل‌های حافظ را ملاحظه کنید در می‌یابید که زیباترین ترجمه از قرآن هستند.

وی افزود: حافظ به آب حیات رسید و جاودانه شد، همه سخن حافظ از حقیقت انسان، انسان کامل و زیبایی است سعدی هم اینگونه بود.

وی به شاعران دوران معاصر اشاره و افزود: خداوند مردانی و امین‌پور را رحمت و اساتید حاضر را حفظ کند.

احمدینژاد در پایان ابیاتی را به عنوان یک شاعر به اساتید حاضر تقدیم کرد.