به گزارش افکارنیوز،

امروز شبکه‌های مختلف سیما فیلم‌های سینمایی زیر را پخش می‌کنند:
فیلم سینمایی «میهمان داریم» ساعت ۱۳ شبکه نمایش
فیلم سینمایی «جنگل کوچک» ساعت ۱۳:۳۰ -شبکه ۵
فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» ساعت ۱۴:۳۰ شبکه ۳
فیلم سینمایی «پزشک اورژانس» ساعت ۱۵ شبکه نمایش
فیلم سینمایی «ابوزینب» ساعت ۱۶ شبکه ۱
فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» ساعت ۱۶ شبکه افق
فیلم تلویزیونی «رویای پروانه» ساعت ۱۷:۳۰ شبکه ۲
فیلم سینمایی «شنود» ساعت ۱۹ - شبکه نمایش
فیلم سینمایی «خاکستر و برف» ساعت ۲۱ شبکه نمایش
فیلم سینمایی «کیمیا و خاک» ساعت ۲۳:۳۰ شبکه ۲