به گزارش افکارنیوز،

برزو ارجمند با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 

مجید جانم، در غم از دست دادن پدر مهربانت شریکم، خوب میفهمم که چه غمی به دوش میکشی