به گزارش افکارنیوز،

 لیلا برخورداری در توضیح این عکس نوشت:

زیبا

کنار حوصله‌ام بنشین

بنشین مرا به شط غزل بنشان

بنشان مرا به منظره‌ی عشق

بنشان مرا به منظره‌ی باران

بنشان مرا به منظره‌ی رویش

من سبز می‌شوم