پس منتظر تغییرات زیاد در یه روزی که معلوم نیست کی باشد نباشیم ... در کوچکترین اتفاقات عظیم ترین تجارب بشر نهفته است. باور کنید ...


۱ - گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم.

۲ - سعی کنیم بیشتر بخندیم.

۳ - تلاش کنیم کمتر گله کنیم.

۴ - با تلفن کردن به یک دوست قدیمی، او را غافلگیر کنیم.

۵ - گاهی هدیه‌هایی که گرفته‌ایم را بیرون بیاوریم و تماشا کنیم.

۶ - بیشتردعا کنیم.

۷ - در داخل آسانسور و راه پله و… باآدمها صحبت کنیم.

۸ - هر از گاهی نفس عمیق بکشیم.

۹ - لذت عطسه کردن را حس کنیم.

۱۰ - قدر این که پایمان نشکسته است را بدانیم.

۱۱ - زمزمه کنیم و آواز بخوانیم.

۱۲ - سعی کنیم با حداقل یک ویژگی منحصر به فرد با بقیه فرق داشته باشیم.

۱۳ - گاهی به دنیای بالای سرمان خیره شویم.

۱۴ - با حیوانات و سایر جانداران مهربان باشیم.

۱۵ - برای انجام کارهایی که ماهها مانده و انجام نشده در آخر همین هفته برنامه‌ریزی کنیم!

۱۶ - از تفکردرباره تناقضات لذت ببریم.

۱۷ - برای کارهایمان برنامه‌ریزی کنیم و آن را طبق برنامه انجام دهیم. البته کار مشکلی است!

۱۸ - مجموعه‌ای از یک چیز(تمبر، برگ، سنگ، کتاب و…) برای خودمان جمع‌آوری کنیم.۱۹ - در یک روز برفی با خانواده آدم برفی بسازیم.

۲۰ - گاهی در حوض یا استخر شنا کنیم، البته اگر کنار ماهی‌ها باشد چه بهتر.

۲۱ - گاهی از درخت بالا برویم.

۲۲ - احساس خود را در باره زیبایی ها به دیگران بگوئیم.

۲۳ - گاهی کمی پابرهنه راه برویم!.

۲۴ - بدون آن که مقصد خاصی داشته باشیم پیاده روی کنیم.

۲۵ - گاهی نیمه شبها از خواب بیدار شویم و از خدا بخاطر نعمتهایش تشکر کنیم

۲۶ - در جلوی آینه بایستیم وخودمان را تماشا کنیم.

۲۷ - سعی کنیم فقط نشنویم، بلکه به طور فعال گوش کنیم.

۲۸ - رنگها را بشناسیم و از آنها لذت ببریم.

۲۹ - وقتی از خواب بیدار می‌شویم، زنده بودن را حس کنیم.

۳۰ - زیر باران راه برویم.

۳۱ - کمتر حرف بزنیم و بیشترگوش کنیم..

۳۲ - قبل از آن که مجبور به رژیم گرفتن بشویم، ورزش کنیم و مراقب تغذیه خود باشیم.

۳۳ - چند بازی و سرگرمی مانند شطرنج و… را یاد بگیریم.

۳۴ - اگر توانستیم گاهی کنار رودخانه بنشینیم و در سکوت به صدای آب گوش کنیم.

۳۵ - هرگز شوخ طبعی خود را از دست ندهیم.

۳۶ - احترام به اطرافیان را هرگز فراموش نکنیم.

۳۷ - به دنیای شعر و ادبیات نزدیک تر شویم.

۳۸ - گاهی از دیدن یک فیلم در کنار همه اعضای خانواده لذت ببریم.

۳۹ - تماشای گل و گیاه را به چشمان خود هدیه کنیم.
۴۰- از هر آنچه که داریم خود و دیگران استفاده کنیم ممکن است فردا دیر باشد