به گزارش افکار به نقل از مهر، اولین نسشت مجمع عمومی خانه موسیقی، مربوط به کانون نوازندگان کلاسیک است که امروز پنجشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در تالار وحدت برگزار می شود.

درصورنی که این مجمع عمومی به نصاب لازم برسد انتخابات کانون نوازندگان کلاسیک برگزار واعضای هیئت مدیره جدید این کانون برگزیده خواهند شد.

اعضای فعلی هیئت مدیره این کانون را فرزاد دانشمند(رئیس هیئت مدیره)، سیمون آیوازیان، مهرک صفائیه، فرشید نوابی و امیرپدرام طاهریان و خسروبهرامی(بازرس) تشکیل می دهند.

همچنین فردا جمعه ۲۸ آبان نیز در همین ساعت و مکان، مجمع عمومی خوانندگان سنتی خانه موسیقی برگزار می شود.