به گزارش فارس، معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی در اقدامی ویژه پنج عنوان از کتابهای مقام معظم رهبری حضرت آیتالهالعظمی سید علی خامنهای را به پنج زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی به چاپ میرساند.

این اقدام با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای پاسخ به نیازهای مردم مسلمان منطقه و با هدف روشنگری در مقابل توطئه‌های دشمنان اسلام صورت می‌گیرد.


ترجمه کتابهای رهبر انقلاب به پنج زبان

توزیع این کتابها توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در کشورهایی که موج بیداری اسلامی در آنها شکل گرفته، انجام می‌گیرد.

بنابر این گزارش عناوین این کتابها شامل، معارف انقلاب، فلسطین، روشنای علم، زن و بازیابی هویت حقیقی (گزیده بیانات ایشان)، انتخابات، لیلهالقدر نظام اسلامی (آرا و نظرات مقام معظم رهبری درباره انتخابات در نظام مردم سالاری دینی) است.