شیعه نیوز: در این روز مختار شاد کننده دلهای شکسته اهل بیت(علیهم السلام) با ندای یا لثارات الحسین در کوفه قیام کرد.