به گزارش افکارنیوز،

مهدی خلجی مدیر گروه مهارت های تخصصی و عمومی شبکه آموزش درباره رویکرد این شبکه که از ابتدای تابستان به سمت مهارت آموزی رفته است بیان کرد: بسیاری از برنامه های ما طی این تمرکز روی مهارت تغییر رویکرد داده اند و به طور مثال برنامه «صبحی دیگر» با اجرای نیما کرمی روی حوزه مهارتی تمرکز کرده است.

اخبار فرهنگ و هنر _ وی ادامه داد: در راستای این رویکرد، مسابقات کازان را پوشش خواهیم داد و مسابقات دیگری را هم طراحی کرده ایم که روی آنتن خواهد رفت.

خلجی درباره برنامه سازی در حوزه مهارت عنوان کرد: تمرکز ما در برنامه سازی روی تولید آثار مهارت محور قرار گرفته است و حوزه ای که تاکنون به آن فکر نکرده بودیم خانواده است. جدیدا به این حوزه هم ورود کرده ایم و برنامه «عصری دیگر» با این محوریت طراحی شده است. 

مدیر گروه مهارت های تخصصی و عمومی شبکه آموزش درباره جزییات «عصری دیگر» توضیح داد: «عصری دیگر» خانه ای مهارتی را هدف خود قرار داده است و امیدواریم دغدغه های خانواده ها را با این مهارت آموزی ها برطرف کنیم. تهیه کننده این برنامه مریم فیروزی است که خودش برنامه ساز است و جزئیات بعدی به تدریج اعلام خواهد شد.

وی در پایان گفت: ما نمی توانیم آزمون و خطا کنیم بنابراین به کسانیکه در این زمینه تجربه نکرده اند کار را نسپرده ایم و سراغ کسانی می رویم که پیش از این در برنامه سازی توفیقاتی را کسب کرده اند.