به گزارش افکارنیوز،

چند روز پیش زمان برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مشخص و اعلام شد که این رویداد بین‌المللی اواخر فروردین ۹۹ آغاز خواهد شد.

اخبار فرهنگ و هنر - هر سال بحث و گمانه زنی‌های متعددی درباره مکان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران مطرح می‌شود؛ این بار هم در همین روزهای اخیر اعتراض‌هایی از سوی ناشران نسبت به انتخاب مکان احتمالی نمایشگاه کتاب صورت گرفت. همین امر بهانه‌ای شد تا با یکی از مسئولان برگزاری نمایشگاه کتاب گفت و گو کرده و نظر او را درباره آخرین بحث‌ها درباره این امر جویا شویم. 

قادر آشنا رئیس موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و عضو شورای سیاستگذاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، در خصوص مکان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به عنوان موسسه مجری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تابع نظر شورای سیاستگذاری است. هر تصمیمی که این شورا درباره مکان نمایشگاه سی و سوم بگیرد، آن را اجرا خواهد کرد. هنوز این موضوع در شورای سیاستگذاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مطرح نشده است.

او افزود: در حال حاضر فقط زمان برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شورای سیاستگذاری این نمایشگاه تعیین شده است. هنوز زمان طرح موضوع مکان برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مشخص نیست؛ دو سه مبحث دیگر در دستور جلسه شورای سیاستگذاری وجود دارد که باید مطرح شود. تصمیم گیری درباره مکان برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دستور چهارمی است که در شورای سیاستگذاری آن مطرح می‌شود.

عضو شورای سیاستگذاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تاکید کرد: شورای سیاستگذاری سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حتماً تمام جوانب را برای تصمیم گیری در خصوص مکان برگزاری نمایشگاه در نظر می‌گیرد. اتفاقاً به تازگی نظرسنجی هم در این باره انجام شده که هم ناشران و هم مردم در آن شرکت کرده اند.

گفتنی است بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، این دوره از نمایشگاه از ۲۶ فروردین ماه تا ۵ اردیبهشت ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.