به گزارش افکار نیوز ، غلامرضا خواجهسروی در گفتگو با مهر، اضافه کرد: وزارت علوم برای سال آینده پیشنهاد سرانهای فرهنگی دانشگاهها را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که بر اساس آن به استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاههای دولتی به صورت جداگانه سرانه فرهنگی اختصاص یابد.

وی رقم این سرانه فرهنگی به ازای هر دانشجوی نوبت روزانه، استاد و کارمند را به ترتیب، ۱۰۰ هزار تومان، ۵۰۰ هزار تومان و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم همچنین با بیان اینکه دانشجویان نوبت شبانه و دانشگاه‌های غیردولتی سهمی از بودجه و سرانه فرهنگی ندارند، اظهار داشت: نباید مباحثفرهنگی را دولتی و غیردولتی دید بلکه باید به گونه‌ای باشد که دانشگاه‌های غیردولتی هم از کمک دولت بهره‌مند شوند. هر چند در نسبت‌بندی‌های فرهنگی باید دانشجویی را که با زحمت در نوبت روزانه دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شود، در نظر گرفت.

خواجهسروی گفت: همچنین وزارت علوم به مجلس اعلام کرده است که این بودجه فرهنگی برای دانشجویان شاغل به تحصیل در نوبت شبانه و دانشگاههای پیام نور و آزاد اسلامی نیز در صورت امکان اختصاص خواهد یافت.