به گزارش مهر، ترجمه ترکمنی این دعا توسط دکتر قندیم قربان اف صورت گرفته و از طرف چند استاد دانشگاه و پژوهشگر دیگر بازبینی و بازخوانی شده است.

ترجمه روسی آنرا نیز چند مدرس و استاد که به دو زبان روسی و فارسی تسلط دارند، انجام داده اند.

ترجمه روسی دعای کمیل قبلا منتشر شده بود و ترجمه ترکمنی آن برای اولین بار انجام یافته و چاپ و منتشر شده است.

همچنین شماره جدید تازه های نشر عربی در بیروت با معرفی کتابهایی از جمله " تاریخ سوریه جدید "، " کانت و زن "، " مسیحیان شرق در برزخ میان ریشه‌ها و مهاجرت " نیز منتشر شده است.

همچنین هشتمین شماره مجله الکترونیکی کاروان که به زبان روسی و در فضای مجازی منتشر می شود، با آثاری از نویسندگان روسی زبان و برخی کشورهای شوروی سابق منتشر شد.