به گزارش افکارنیوز،

اطلاعات سالن‌های سینمایی در حال احداث استان تهران بر اساس نام پروژه، نام متقاضی، درصد پیشرفت فیزیکی، تعداد سالن، تعداد صندلی و آدرس تنظیم شده است.

۱۴ سالن سینمایی در حال حاضر در استان تهران در حال احداث است.