به گزارش افکارنیوز،

ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت:

ریحانه پارسا
از سفری طولانی برگشتم،
بال هایم هنوز زخم است..
از آن شب که از دوست داشتنت گریختم و زمین را برای زیست انتخاب کردم،درد بوسه ای که به رویا دَم آخر زدم هنوز در تمامِ من جاری است؛
از خیالت به خیال خودم گذشتم...
دیگر دوستت ندارم و این صادقانه ترین دروغی است که می توانم به همه بگویم*