به گزارش افکارنیوز،

نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت:

اخبار فرهنگ و هنر-  «واقعی ها فقط به یک نفر تعلق دارند!!!!!
عزیزم تو و برادرت برای من یکی هستید،
و واقعی ترین، تعلق من در این دنیا...»

مقانلو