به گزارش افکارنیوز،

کتاب«خشونت در فضای مجازی» به قلم سارا مهدوی به رشته تحریر درآمده است و خود نویسنده طراحی جلد آن را هم برعهده داشته است. این کتاب توسط نشر پاپریک در ۱۰ فصل منتشر شده است و با رویکردی آسیب شناسانه نسبت به پیام ها در شبکه های اجتماعی به صورت تحقیق محور جمع آوری شده است.

اخبار فرهنگ و هنر- فصل اول این کتاب مربوط به زنان و فصل دوم آن درباره مردان است، سومین فصل کتاب نقل قول ها از شاعران و مشاهیر را در بر می گیرد. در فصل چهارم موضوع تعصب مورد توجه قرار گرفته است و در فصل میانی کتاب مسخره کردن مورد توجه قرار گرفته است. ششمین فصل این اثر درباره کودکان است و فصل هفتم درباره ناامیدی است. در فصل هشتم نویسنده کتاب خشونت زدایی آمرانه را بررسی کرده است و نهمین فصل کتاب درباره طبیعت است و در نهایت آخرین فصل کتاب موضوع جالب خشونت برای خشونت زدایی را مورد توجه قرار داده است.

این کتاب که مسائل مرتبط با فضای مجازی را با نگاهی اخلاقی دنبال می‌کند با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.