به گزارش افکارنیوز،

 المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس نوشت: مراسم خداحافظی با همکار نازنین مان خانم صارمی که بازنشسته شدند. همیشه خوش باشید

شریفی مقدم