به گزارش افکارنیوز،

علی ضیاء مجری مشهور و محبوب تلویزیون صفحه شخصی خود در اینستاگرام را به روز کرد.

اخبار چهره ها- علی ضیاء با انتشار این عکس از خود متن زیر را منتشر کرد:

علی ضیا

«جهان حالش شبیه روزهای قبل است

جنگ و خون بهایی زیستن است

من به تو گفته ام عمر چیز مهمی نیست

زندمانی را همه دارند

انسان به زندگانی قیمت میگیرد

حافظه ی جهان هیچ چیز جز تو را به خاطر نخواهد سپرد

جنگ ها را سیاستمداران درست میکنند

و زندگی را عاشقان میسازنند

من میانه ی جنگ و عشق

انتخابم عشق است

و جهانی که بهایش خون است را نمیخواهم

مگر ان خون که به پای تو ریخته شود

که تو به همه چیز ارزش میدهی

هزارو یک سال و سی و یک شب»