به گزارش افکارنیوز،

نسرین نصرتی با انتشار این عکس نوشت:
اخبار چهره ها -ما اشتباه میکنیم که از چراغ انتظار شکستن شب داریم ،
شب سرانجام خودش میشکند.

نصرتی