به گزارش افکارنیوز،

شهرام لاسمی با انتشار این استوری به وی تسلیت گفت.
مهوش وقاری