به گزارش افکارنیوز،

هادی مظفری رئیس شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با استعفای ابراهیم حقیقی ‌دبیر جشنواره موافقت نکرد و گفت: با درک شرایط و دغدغه ایشان به سبب همراهی با جان ‌باختن ِهموطنان عزیز در سانحه هوایی ، باید بگویم که این روزها همه ما عزادار و ‌سوگواریم. وقتی مصیبتی حادث می‌شود، حضور بزرگان یک قوم، التیامی است بر مصیبت ‌وارده و امروز به حضور استاد حقیقی و بزرگان هنر این کشور اعم از دبیران و داوران ‌عزیز، بیش از همیشه نیازمندیم تا مرهمی باشند بر داغ سترگ و اندوه همگی مان. از همین ‌رو استعفای دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر پذیرفته نمی‌شود.‌

اخبار فرهنگ و هنر - مظفری با بیان اینکه تاکنون تعداد زیادی از هنرمندان کشور در سایت جشنواره ثبت نام کرده ‌و آثار خود را بارگذاری کرده‌اند، گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر به عنوان جشنواره‌ای ‌ملی و رسمی، خود را امانت دار آثار هنرمندان می‌داند و جشنواره را با توجه به اقتضا و فضای عمومی کشور به نحو مناسب برگزار خواهد کرد‎.‎

بر اساس آئین نامه جشنواره هنرهای تجسمی فجر، تصمیم گیری در موارد ویژه به عهده شورای سیاستگذاری است و با توجه به شرایط پیش آمده، در روزهای آتی، این شورا جلسه ‌ای را برای تصمیم گیری زمان و مکان دقیق این رویداد، تشکیل خواهد داد‎.