شباهت بسیار زیاد و باور نکردنی این مجری با بازیگر مطرح کشورمان فتحعلی اویسی که بسیار جالب و دیدنی است.

شاید بعد از دیدن این عکس خود آقای اویسی هم به سختی به این شباهت تن دهد.

تصویر فتحعلی اویسی و مجری اروپایی در کنار یکدیگر