افكار نيوز: در سال ۲۰۰۲، بنیاد مرسی تلاش کرد مسجد و مرکز اسلامی را در شهر یونیون در نیویورک بنا کند اما این کار به علت طرحهای منطقهبندی مورد مخالفت قرار گرفت.

" جاشوا وایل " مدیر توسعه تجاری شهر فلورنس نیویورک اظهار داشت این زمین برای ساخت مرکز اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است.

زمین این مرکز اسلامی ۲۲۵۸۱ متر مربع است و قرار است یک ساختمان سه طبقه در آن ساخته شود که طبقه سوم آن دربرگیرنده یک ساختار دایره ای مانند با یک گنبد خواهد بود. تا کنون تخمینی درباره هزینه این پروژه اعلام نشده است.

بنیاد مرسی این مرکزاسلامی و مسجد را در پاسخ به نیازهای درحال رشد مسلمانان بنا می کند چرا که جامعه مسلمان این شهر درحال رشد است و از نظر ظرفیت مسجد برای اقامه نماز جماعت در تنگنا قرار دارند.