به گزارش افکارنیوز،

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش (۷) و شبکه ۴ در روز جمعه ۲۳ اسفند به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

اخبار فرهنگ وهنر- شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

 از ساعت ۹ صبح تا ۹:۲۵ درس مطالعات اجتماعی  پایه ۷

از ساعت ۹:۲۵ تا ۹:۵۰ درس ادبیات فارسی پایه ۹

از ساعت۹:۵۰ تا ۱۰:۱۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸

از ساعت ۱۰:۲۰ تا ۱۰:۵۰ درس علوم تجربی پایه ۹

دوره ابتدایی:

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ کتاب بازی و ریاضی پایه ۱

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ کتاب  فارسی و نگارش پایه ۲

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ کتاب قرآن و هدیه آسمانی پایه ۳

از ساعت۱۲:۲۰ تا ۱۲:۵۰ کتاب فارسی و نگارش  پایه ۴

از ساعت ۱۲:۵۰ تا ۱۳:۲۰ کتاب قرآن و هدیه‌های آسمانی پایه ۵

از ساعت ۱۳:۲۰ تا ۱۳:۵۰ کتاب فارسی و نگارش پایه۶

متوسطه دوم:

از ساعت۱۴:۳۰ الی ۱۵درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۵ الی۱۵:۳۰ درس کارگاه کارآموزی و تولید پایه ۱۰ رشته‌های تجربی و ریاضی فیزیک.

از ساعت۱۵:۳۰ الی ۱۶ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت۱۶ الی۱۶:۳۰ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱رشته علوم تجربی

از ساعت۱۶:۳۰ الی۱۷ درس زیست شناسی ۳ پایه ۱۲رشته علوم تجربی

از ساعت۱۷ الی۱۷:۳۰ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

  شبکه ۴

از ساعت ۸ صبح تا ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت۸:۳۰ تا ۹ درس جغرافیا ۲ پایه ۱۱رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۹ تا۹:۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی

از ساعت۹:۳۰ تا ۱۰درس ریاضی و آمار ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۱۰ درس جامعه شناسی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس عربی زبان قرآنی۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ درس کتاب مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی پودمان ۴ پایه ۱۱ فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ کتاب تولید و پرورش غلات پودمان ۴ پایه ۱۲ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت۱۳ کتاب حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه ۱۲ پودمان ۴رشته حسابداری شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴ رشته تصویربرداری و جلوه‌های ویژه رایانه پایه ۱۲ شاخه کاردانش